Πιστόλια βαφής Airless

Πιστόλια βαφής AirLess

Η ABT Chripatsios έχει την έδρα της στη Λάρισα και δημιούργησε προοπτική ανάπτυξης και καταξίωσης στο βιομηχανικό και κατασκευαστικό χώρο. Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης

Πιστόλι βαφής B2000

Πιστόλι βαφής B2000

Technical data

 • Pres. MAX:    250 Bar/3625 PSI
 • Weight:          480 gr
 • Φ Ball:            Φ 5
Πιστόλι βαφής B500

Πιστόλι βαφής B500

Technical data

 • Pres. MAX:    500 Bar/7250 PSI
 • Weight:          600 gr
 • Φ Ball:            Φ 5
Πιστόλι βαφής FM25

Πιστόλι βαφής FM25

Technical data

 • Pres. MAX:    250 Bar/3625 PSI
 • Weight:          480 gr
 • Φ Ball:            Φ 3
Πιστόλι βαφής Magnitudo

Πιστόλι βαφής Magnitudo

Technical data

 • Pres. MAX:    500 Bar/7250 PSI
 • Weight:          550 gr
 • Φ Ball:            Φ 5
Πιστόλι βαφής RST2

Πιστόλι βαφής RST2

Technical data

 • Pres. MAX:    500 Bar/7250 PSI
 • Weight:          480 gr
 • Φ Ball:            Φ 3
 • Trigger resistance: 12 N/1 Kg
ABT Chripatsios
Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης.
Κληση