Μηχ/ματα βαφής βενζινοκίνητα

Μηχ/ματα βαφής Βενζινοκίνητα

Η ABT Chripatsios έχει την έδρα της στη Λάρισα και δημιούργησε προοπτική ανάπτυξης και καταξίωσης στο βιομηχανικό και κατασκευαστικό χώρο. Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης

Miura 21000 ABT

Miura 21000 ABT

Heavy duty airless high pressure spraying of high viscosity paints and protective coatings.

Ship building and repair industry, building construction, civil and public engineering, heavy metal industry.

Paints, anticorrosive, intumescents, protective coatings, textures, fillers, ready mix stucco. injection resins.

Miura 21000G ABT

Miura 21000G ABT

Heavy duty airless high pressure spraying of high viscosity paints and protective coatings.

Ship building and repair industry, building construction, civil and public engineering, heavy metal industry.

Paints, anticorrosive, intumescents, protective coatings, textures, fillers, ready mix stucco. injection resins.

Miura 44000 ABT

Miura 44000 ABT

Heavy duty airless high pressure spraying of high viscosity paints and protective coatings.

Ship building and repair industry, building construction, civil and public engineering, heavy metal industry.

Paints, anticorrosive, intumescents, protective coatings, textures, fillers, ready mix stucco. injection resins.

Miura 44000G ABT

Miura 44000G ABT

Heavy duty airless high pressure spraying of high viscosity paints and protective coatings.

Ship building and repair industry, building construction, civil and public engineering, heavy metal industry.

Paints, anticorrosive, intumescents, protective coatings, textures, fillers, ready mix stucco. injection resins.

ABT Chripatsios
Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης.
Κληση