Μηχ/ματα βαφής ηλεκτρικά

Μηχ/ματα βαφής Ηλεκτρικά

Η ABT Chripatsios έχει την έδρα της στη Λάρισα και δημιούργησε προοπτική ανάπτυξης και καταξίωσης στο βιομηχανικό και κατασκευαστικό χώρο. Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης

Ares 4200 ABT

Ares 4200 ABT

Airless high pressure spraying of low and medium viscosity for wall decorators, low duty, medium surfaces.

Low and medium viscosity varnish, lacquers, enamels, primers, solvent or water based, (f.e. 20/30'' Ford cup 4)-Injections resins.

ARES 4200 HOPER ABT

ARES 4200 HOPER ABT

Η ABT Chripatsios έχει την έδρα της στη Λάρισα και δημιούργησε προοπτική ανάπτυξης και καταξίωσης στο βιομηχανικό και κατασκευαστικό χώρο. Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης

Tsunami 11 ABT

Tsunami 11 ABT

Airless high pressure spraying of low and medium viscosity for wall decorators, low duty, medium large surfaces.

Low and medium viscosity varnish, lacquers, enamels, primers, solvent or water based, (f.e. 20/30'' Ford cup 4)-Injections resins.

Tsunami 65 ABT

Tsunami 65 ABT

Airless high pressure spraying of low and medium viscosity for wall decorators, low duty, medium large surfaces.

Low and medium viscosity varnish, lacquers, enamels, primers, solvent or water based, (f.e. 20/30'' Ford cup 4)-Injections resins.

Tsunami ABT

Tsunami ABT

Airless high pressure spraying of low and medium viscosity for wall decorators, low duty, medium large surfaces.

Low and medium viscosity varnish, lacquers, enamels, primers, solvent or water based, (f.e. 20/30'' Ford cup 4)-Injections resins.

ABT Chripatsios
Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης.
Κληση