Μηχ/ματα βαφής αεροκίνητα

Μηχ/ματα βαφής Αεροκίνητα

Η ABT Chripatsios έχει την έδρα της στη Λάρισα και δημιούργησε προοπτική ανάπτυξης και καταξίωσης στο βιομηχανικό και κατασκευαστικό χώρο. Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης

Apollo 30 ABT

Apollo 30 ABT

Αεροκίνητη αντλία βαφής 30:1 INOX
Κατάλληλη για βαφή επίπλων, μεταλλικές κατασκευές
Ψεκάζει και τα χρώματα νερού
Πλήρως ανοξείδωτη

 

Apollo 40 ABT

Apollo 40 ABT

Αεροκίνητη αντλία βαφής 40:1 INOX
Κατάλληλη για βαφή επίπλων, μεταλλικές κατασκευές
Ιδανικό για ψεκασμό μεσαίας και υψηλής πυκνότητας χρώματα διαλύτη και νερού
Πλήρως ανοξείδωτη 

Apollo 48:1 ABT

Apollo 48:1 ABT

Αεροκίνητη αντλία βαφής 48:1 INOX
Κατάλληλη για βαφή επίπλων, μεταλλικές κατασκευές
Ψεκάζει και τα χρώματα νερού, εποξεικά, πυράντοχα , στόκο
Πλήρως ανοξείδωτη

Apollo 66:1 ABT

Apollo 66:1 ABT

Η ABT Chripatsios έχει την έδρα της στη Λάρισα και δημιούργησε προοπτική ανάπτυξης και καταξίωσης στο βιομηχανικό και κατασκευαστικό χώρο. Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης.

Graco KING XL 70

Graco KING XL 70

Αντλία βαφής Graco KING XL 70

Κατάλληλη για βαριά χρώματα

ABT Chripatsios
Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης.
Κληση