Μηχανήματα διαγράμμισης

Μηχ/ματα διαγράμμισης

Η ABT Chripatsios έχει την έδρα της στη Λάρισα και δημιούργησε προοπτική ανάπτυξης και καταξίωσης στο βιομηχανικό και κατασκευαστικό χώρο. Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης

G.e.a 11000

G.e.a 11000

Airless high pressure in the buiding sector light, for tracing parking lines, industrial signs, guard rail for coating surfaces with medium products murals of low to medium viscosity.

Enamels, lacquers, primers and paints finish, medium and low viscosity paints(e.g 20/30'' Ford cup 4)

G.E.A 11000 has a directional front wheel with 5 different positions of direction.

G.e.a 4200

G.e.a 4200

Airless high pressure in the buiding sector light, for tracing parking lines, industrial signs, guard rail for coating surfaces with medium products murals of low to medium viscosity.

Enamels, lacquers, primers and paints finish, medium and low viscosity paints(e.g 20/30'' Ford cup 4)

G.E.A 4200 has a directional front wheel with 5 different positions of direction.

ABT Chripatsios
Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης.
Κληση