Προστασία Ακοής

Προστασία Ακοής

Η ABT Chripatsios έχει την έδρα της στη Λάρισα και δημιούργησε προοπτική ανάπτυξης και καταξίωσης στο βιομηχανικό και κατασκευαστικό χώρο. Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης

Ωτοασπίδες

Ωτοασπίδες

Οι ωτοασπίδες που διαθέτει η Airless Blast Technica, με την εγγυημένη ποιότητα των οίκων 3M™, DELTAPLUS και PORTWEST, προσφέρουν απόλυτη προστασία από επιβλαβείς θορύβους.Μία διευρυμένη σειρά προϊόντων καλύπτουν τις ανάγκες κάθε εργασιακού περιβάλλοντος. Διατίθενται με τόξο στήριξης στο κεφάλι, στον αυχένα και σε κράνος.

Ωτοβύσματα

Ωτοβύσματα

Η σειρά προστασίας ακοής περιλαμβάνει ωτοβύσματα με διαφορετικό επίπεδο εξασθένησης του ήχου. Σωστή προστασία από επικίνδυνο θόρυβο χωρίς απομόνωση των εργαζομένων.

ABT Chripatsios
Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης.
Κληση