Αντλίες Εμβολοφόρες

Αντλίες Εμβολοφόρες

Η ABT Chripatsios έχει την έδρα της στη Λάρισα και δημιούργησε προοπτική ανάπτυξης και καταξίωσης στο βιομηχανικό και κατασκευαστικό χώρο. Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης

Apollo 303 TRANSFER

Apollo 303 TRANSFER

All the components in contact with the product are in stainless steel and tungstein carbide, to guarantee always the best quality.

Medium pressure paint spraying, airless or air assisted- airless in wood and metal finishing.

Low and medium viscosity varnish, laquers, enamels, primers(f.e. 20/25'' Ford cup 4). 

ABT Chripatsios
Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης.
Κληση