Αεροσυμπιεστές

Αεροσυμπιεστές

Η ABT Chripatsios έχει την έδρα της στη Λάρισα και δημιούργησε προοπτική ανάπτυξης και καταξίωσης στο βιομηχανικό και κατασκευαστικό χώρο. Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης

Compair compressor management system

Compair compressor management system

Διαχειρίζεται πολλαπλούς αεροσυμπιεστές για εξοικονόμηση ενέργειας.

Αεροσυμπιεστής 3,5 HP

Αεροσυμπιεστής 3,5 HP

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής τριφασικός 380V

Αεροφυλάκια

Αεροφυλάκια

Αεροφυλάκια οριζόντια 200 λίτρα.

ABT Chripatsios
Εισάγει και εμπορεύεται κάθε είδος μέσων ατομικής προστασίας, είδη σήμανσης, μηχανήματα βαφής, αμμοβολής, και διαγράμμισης.
Κληση